TILBAKE TIL MENY

 

Salgsfaget - for deg som har stå-på-vilje

 

Det er moro å selge når folk kommer for å kjøpe. Det er moro når du kan gi kundene det de ber om og de blir fornøyd. En lærling kan prøve seg flere typer butikker. f.eks.

sportsbutikker. klesbutikker og jernvarebutikker. I store dagligvarebutikker får du jobbe i alle avdelingene, både ferskvare, tørrvare. kasse, lager, frukt og grønt. Du lærer

noe hver dag og møter stadig nye mennesker.

 

En god butikkmedarbeider har stå-på-vilje, liker å arbeide med mennesker og yte litt ekstra. Det bør du ha i bakhodet når du vurderer om du skal satse på en fagutdanning

i dette yrket. Er du blid, ordentlig og pålitelig, har du mange muligheter til å komme deg opp og frem, også i ung alder.

En viktig del av jobben er å gi kundene gode råd og veiledning. En butikkmedarbeider som har satt seg godt inn i produktene, gjør kundene fornøyde og gir butikken et

godt rykte.

 

Du får muligheter til å gjøre mange ting som gir bred innsikt i hvordan det er å drive en butikk, blant annet utvikle markedsføringstiltak, bestille varer og sørge for at det blir

minst mulig svinn. Butikkene vil gjerne ha lærlinger, så du kommer III å bli tatt godt imot. Det er lett å få jobb etterpå og du kan jobbe i alle typer butikker.

Du får lønn under utdanningen.

 

Butikkyrket er trygt selv i tider med mye arbeidsledighet. I dagligvarehandelen er det nesten alltid behov for nye folk. Fagbrev er en god start for å komme videre innenfor kjedene.

Du kan ta mer utdanning gjennom for eksempel Varehandelens høyskole.

 

 

Kontor- og administrasjonsfag - for deg som trives med å yte service

 

Dette er noe for deg som trives med å yte service, finne fram arkivet ringe rundt til kunder, skrive brev, sørge for at posten kommer ut, søke på lnternett etter informasjon,

sjekke priser eller skrive referater. Noen dager er rolige, noen er litt mer hektiske. Du får et godt innblikk i arbeidslivet.

 

Du kan lære mye hvis du setter deg inn i hva slags oppgaver kontoret har. Som lærling får du etter hvert prøve deg i flere avdelinger og jobbe selvstendig med oppgaver,

du får veiledning, blir fulgt opp og innviet i oppgaver som gjør at du gleder deg til neste dag på jobben. PC og tilgang til Internett, telefon og kopimaskin skal du normalt ha.

Du får lære om administrasjon, regler i arbeidslivet, hvordan man setter opp en telefonkonferanse eller arrangerer kurs. Du lærer å samarbeide og får også sjansen til å

praktisere fremmedspråk.

 

Får du rutinene under huden sparer du deg selv og kanskje også andre for mye unødig arbeid. Det hjelper å ha orden, både i hodet og i papirene.

Er du aktiv og kommer med forslag hvis du ser at noe kan gjøres annerledes eller enklere, kan du påvirke jobben.

 

En kontorlærling jobber ikke alene. Du er en del av et team der alle gir og tar. Er du åpen for å lære og liker å yte, er du verdifull for teamet. Da kommer du også raskere inn i det sosiale miljøet.

 

 

Resepsjonsfaget - for deg som vil møte mennesker

 

En resepsjonist gjør mye mer enn å ta imot registrere og informere gjester eller sjekke dem ut. Du driver også informasjonsarbeid. Sitter du i tillegg på sentralbordet

får du et solid innblikk i arbeidsoppgavene på hotellet eller konferansestedet. Hotellresepsjonen er hotellets hjerte og brennpunkt: Folk møtes, de prater og gjør avtaler.

Her blir du godt kjent med ansatte i de andre avdelingene.

 

En resepsjonist har flere oppgaver. Det kan være å sjekke kassa, se til at varebeholdningen stemmer, sette opp lister over ventende gjester, systematisere og gi informasjon,

passe på at det er nok brosjyrer og bykart i hotellresepsjonen, veilede gjester i å bruke dem og bestille mat til gjester. Du får ikke tid til å kjede deg, fordi ingen dager er like.

Regn med at du får bruk for engelsken din.

 

Resepsjonsarbeid er ofte skiftarbeid. Arbeidsmiljøet kan være hektisk, men trivelig. Den som jobber i resepsjonen fronter og oppfattes som representant for stedet.

Det er derfor viktig å være serviceinnstilt og høflig. Ikke bli overrasket om det stilles krav til antrekk og humør. Du ville sikkert også like at den som tar i mot deg er ryddig

antrukket utadvendt og blid? Det er gøy å yte service til gjester.

 

Resepsjonister med fagbrev er attraktive, sier hotellsjefer. Du kan for eksempel ta Hotellhøg-skolen for å komme videre. Som resepsjonslærling får du også muligheter til å

få jobb i ulike deler av reiselivet. Satser du på en framtid i resepsjonsfaget og er innstilt på å ta mer utdanning, kan du nå langt, ja helt til topps, med hele verden som arbeidsplass.

 

 

Reiselivsfaget - for deg som vil se verden

 

Her kan du se verden fra toget, en skranke i et reisebyrå, fra innsiden av en billettluke eller et feriested i Syden. Som reiselivslærling lærer du deg å takle ganske mange

forskjellige situasjoner.

 

Du må beherske engelsk for å kunne ekspedere turister i billettsalg og gi informasjon. Du kommer i god kontakt med mange av kundene, og det er trivelig å få et smil fra

kunder som er fornøyd med servicen du gir.

 

Som lærling er du aldri alene om oppgavene, I de største bedriftene får du en fadder som følger deg opp personlig i en periode. Du har mange valgmuligheter etter endt

praksis. Søker du fast jobb innen en reiselivsbedrift eller satser på videre studier, ligger veien åpen for en variert yrkeskarriere.

 

Reiselivsbransjen er spennende, ikke minst fordi den regnes som en fremtidsbransje. Folk får stadig mer fritid og penger. Det vil alltid være behov for å rekruttere ung

arbeidskraft, selv i nedgangstider.

 

 

 

IKT-servicefaget omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-infrastruktur.

 

En IKT-servicefaglært vil få utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer i og utenfor virksomheten. For å løse problemer som brukerne har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere.

Det legges derfor vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre.

 

Den IKT-servicefaglærte har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder:

 

· virksomhetens IKT-infrastruktur

 

· kommunikasjon

 

· informasjonssikkerhet

 

· etikk og personvern

 

· forskrifter, lover og avtaler

 

· installasjon, bruk og vedlikehold av programvare

 

· rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer

 

· service og brukerstøtte

 

· engelsk

 

· skriftlig og muntlig framstilling

 

· evne til å tenke nytt og være kreativ

 

 

Sikkerhetsfaget - for deg som beholder roen

 

Hvis du kan bevare roen når du møter noen som vil sette deg på prøve eller er ute etter bråk, bor det kanskje en vekter i deg. Å trene opp evnen til å takle slike situasjoner er noe av det vi bruker mye tid på i

opplæringen. Like viktig er det å utvikle evnen til å takle mennesker på en nyansert måte. Du passer til å være i sikkerhetsfaget hvis du er stabil, trygg på deg selv, sosial og utadvendt, har evne til å improvisere,

liker nye utfordringer og er positiv til nye situasjoner.

 

Du får en variert tjeneste når du er under opplæring, alt fra resepsjonstjeneste til mobil tjeneste som utrykningsvakt.

 

I den første tiden får du en praktisk innføring i etikk, punktlighet og påkledning. Du gjennomgår også et 50-timers teorikurs og får innføring i psykologi. I sluttfasen av opplæringen blir du kjent med kontrolltjenester

som butikkontroll, kassakontroller, utpasseringskontroller, skjenkekontroller og flyplasskontroller. Og du blir hele tiden fulgt opp av bedriften.

 

Yrket er i stadig utvikling og byr på mange og spennende utfordringer. Markedet etterspør flere sikkerhetstjenester. Det gjelder både bedrifter og privatpersoner. Kravene til kompetanse øker. Et fagbrev garanterer

at du har fått en opplæring som er den beste bransjen kan gi. Vektere med fagbrev vil normalt stille sterkere i konkurransen om jobber, enn vektere uten. Etter læretiden ligger du bra an til å avansere i bedriften.

 

 

TILBAKE TIL MENY