FOSS

FOSS er foreningen for opplæringskontorene i salgs- og servicefagene. Foreningen ble stiftet 20.04.2004, og har som formål å styrke og ivareta medlemmenes felles interesser og bidra til kompetanseheving i servicfagene.

Alle opplæringskontor som er godkjent i servicefagene kan søke om medlemsskap, og vil bli vurdert fortløpende. FOSS er et inkluderende fellesskap som ønsker alle interesserte velkommen til debatt og meningsfylte sammenkomster.

Foreningen har tegnet egen samarbeidsavtale med VIRKE,  hvor partene har etablert et samarbeid som bygger på kvalitetssikring av opplæring og oppfølging av lærling og bedrift, noe som gir et kvalitetsmerke for Opplæringskontorene som er tilknyttet FOSS.

Samarbeidsavtalen ble nylig revidert.

Hva skal jeg bli?

Hva skal jeg velge?

Hva er

Salg & Service???