Opplæringskontorene

Hva er et opplæringskontor?

Målet med opplæringskontorer er å gi de som søker lærlingplass tilgang til god opplæring i bedrift. Lærlinger har behov for utviklende læretid med god oppfølging, slik at de kan bli dyktige fagarbeidere og engasjerte medarbeidere

 Lærlinger kan tegne en egen lærekontrakt gjennom et opplæringskontor. Da er det opplæringskontoret som sikrer oppfølging av kandidaten.

Siden 1983 har det blitt etablert et betydelig antall opplæringskontorer. I enkelte fylkeskommuner er over 80 prosent av nye lærekontrakter tegnet med et opplæringskontor. Denne formen for opplæringssamarbeid bidrar til å styrke norsk fagopplæring

Hva skal jeg bli?

Hva skal jeg velge?

Hva er

Salg & Service???