Medlemsliste FOSS

Korr: 04.01.2019

 

Foreningen for Opplæringskontor i Salg og Servicefagene

 

 

 

 

 

TILBAKE TIL

MENY

Navn

Adr

Kontaktperson

Tittel

Tlf

Mobil

Epost

Web

Lærlingekompaniet Øst

Trøskenveien 36

1708 SARPSBORG

 

Linn Kristiansen

 

Opplæringskonsulent

 

69144888

 

 

95018982

 

 

linnkri@servicefag.no

 

 

www.servicefag.no

 

 

Indre Salten Oppl. Kontor

Sjøgata 86

Pb 420 , 8201 FAUSKE

 

Andreas Mosti

 

Daglig leder

75643820

 

99576648

 

isok@isok.no

 

www.isok.no

 

OSS & RM Telemark

 

 

Direktør Smidths gate 3

3732 SKIEN

 

Hanne Sondresen

Mette Trontveit

 

Daglig leder

Avd. leder salg og service

 

35905130

 

90743062

90268192

 

hanne.sondresen@okt.no

mette@okt.no

 

www.oss-rm.no

 

 

 

OK for S&S Rogaland

 

Bjødnabeen 10

4033 STAVANGER

 

Kerstin Rossavik Lunde

Ståle Bjørnsen

Hilde Husberg

 

Daglig leder

Opplæringskonsulent

Opplæringskonsulent

51950403

51950402

51950404

92019932

90414411

41473737

kerstin@noh.no

stale@noh.no

hilde@noh.no

 

www.ossr.no

 

Vestre Agder OK

 

 

Vollmonaveien 3

4550 FARSUND

 

Tor S. Fromreide

 

 

Daglig leder

 

38391177

 

 

91129863

 

 

kontor@vaok.no

 

 

www.vaok.no

 

 

Yrkeskompetanse i Vestfold

Østre Kullerød 5

3141 TØNSBERG

 

Anne R. Hegdahl

Elisabeth Jansen

 

Daglig leder

Opplæringskonsulent

33372190

41460278

 

 

anne@yrkeskompetanse.no

 

elisabeth@yrkeskompetanse.no

 

www.yrkeskompetanse.no

 

AOF OK

 

 

Torggata 12

0181 Oslo

 

May - Britt Christensen

Christine Bar

 

Daglig leder

Rådgiver

 

 

 

91623329

91888969

 

mbc@aof.no

christine.bar@aof.no

aofok@aof.no

www.aofok.no

 

Varehandelens OK for S&S

 

PB 2901, Solli

0230 OSLO

 

Anne G Johansen

Lars - Erling Mikkelsen

 

Daglig leder

Faglig konsulent

 

 

 

98868331

90522560

agb@vokss.no

lem@vokss.no

www.vokss.no

 

 

Lærlingekompaniet

i Nord Trøndelag

 

Bomveien 3

7725 STEINKJER

 

Harald Granheim

Ingunn Grindvik

Tor Martin Granheim

 

Daglig leder

Opplæringskonsulent

Opplæringskonsulent

 

90621006

41200295

40065062

harald@laerling.no

ingunn@laerling.no

tormartin@laerling.no

www.laerling.no

 

 

OK for mat og servicefag

i Trøndelag

 

Vestre Rosten 73 B

7072 HEIMDAL

 

Terje Nørstebø

Unni Korstad Hammer

Oddny Langørgen

Daglig leder

Opplæringsrådgiver

Opplæringsrådgiver

 

 

 

91746602

41406827

45861210

terje.norstebo@olk.no

unni@olk.no

olangorgen@olk.no

www.okms.no

 

 

OKSS Opplæringskontor

Salg Servicefag

PB 1321

5507 HAUGESUND

 

Silje Sandven

Finn Sandven

Ester Langelandsvik

Daglig leder

Opplæringskonsulent IKT

Opplæringskonsulent

 

 

 

93411413

90166677

91707690

Silje@OKSS.no

Finn@OKSS.no

Ester@OKSS.no

www.okss.no

 

 

Midtnorsk Opplæring AS

 

Orkdalsveien 606

7320 Fannrem

 

Vidar Harsvik

Monica Belsvik Brandås

 

Daglig leder

Fagkonsulent

 

72 49 70 70

72 49 70 70

 

91531665

41471949

 

vidar@mno.no

monica@mno.no

 

www.mno.no

 

 

OK for mat og servicefag Agder

Narviga 5

4633 KRISTIANSAND

Geir Ausland

Lisbeth Aa. Eriksen

Anette Limm Pedersen

Daglig leder

Fagkonsulent

Kontormedarb.

469 36 674

469 36 674

469 36 674

913 85 590

976 84 170

469 36 674

 

mat&service@kompetansehuset-agder.no

 

http://www.matogservicefag-agder.no/

 

OK for salg og

servicefag i Troms

 

PB 558

9256 TROMSØ

Victor Pettersen

 

Daglig leder

 

77657065

 

 

901 153 30

victor@salg-service.no

www.salg-service.no

 

 

Lærlingekontoret i Salten

 

PB 681, 8001 Bodø

Storgaten 31

8005 BODØ

 

Jørn G. Gundersen

Anita Leinebø

Linda Utheim

Daglig leder

Opplæringsrådgiver

Opplæringsrådgiver

 

 

90575643

90123941

90162903

 

jorn@lis-salten.no

anita@lis-salten.no

linda@lis-salten.no

 

 

 

 

Lærlingekompaniet

 

 

Munkedamsvn. 71

0270 OSLO

 

Laila M. Berge

 

Daglig leder

 

 

97595560

 

laila@oppla.no

 

www.oppla.no

 

Fagopplæring i Fjellregionen

 

Peder Hiortg 2

7374 RØROS

 

Per Erik Sandnes

 

Daglig leder

 

950 71 606

 

per.erik@fagifjellregionen.no

 

www.fagifjellregionen.no

Fagopplæring Sør

Hollendergata 1

4514 MANDAL

Dronningensgate 2a

4610 Kristiansand

Odd Inge Johannessen

 

Daglig leder

 

 

41612565

post@fagoppsor.no

 

www.fagoppsor.no

 

Opplæringskontor for Vekterfaget i Rogaland SA

Bjødnabeen 10

4031 Stavanger

Linda Erfjord

Daglig leder

 

92 44 10 08

linda@nho.no

http://www.vekterfaget.no/

 

Lærlingkompaniet i Rogaland

Bjødnabeen 10

4033 Stavanger

Anita Løyning

Daglig leder

51 95 03 62

930 91 212

anita@larlingkompaniet.no

 

 

Opplæringskontoret for Service og Samferdsel i Hordaland

Postboks 9, Minde

5821  BERGEN

Monika Kålås

Daglig leder

 

906 15 600

monika@transportvest.no

http://www.transportvest.no

 

Opplæringskontoret for reiseliv,

restaurant og matfag i Vestfold og Buskerud

Træleborgodden 10, 3112 Tønsberg.

Terje Tidemann

Daglig leder

33 37 21 70

908 92 494

post@okrm.no

 

 

http://www.okrm.no/

ORMNN, Opplæringskontor for restaurant og matfag i nordre Nordland

 

Dronningensgate 52 A

8514 Narvik

Einar Øverås,

Daglig leder

 

915 82 620

einar@ormnn.no

 

www.ormnn.no

 

23 stk TILBAKE TIL MENY