VIRKE

VIRKE og FOSS signerte samarbeidsavtale

VIRKE er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor.

VIRKE representerer bedrifter fra en rekke bransjer innen handel, service, utdanning og helse.

FOSS er foreningen for opplæringskontorene innenfor salgs- og servicefagene og er den sentrale aktøren for formidling av lærlinger                                                      

VIRKE og FOSS samarbeider om å ivareta kvaliteten i bedriftsopplæringen innenfor salgs- og servicefagene. Dessuten vil samarbeidet sikre de som søker læreplass tilgang til god opplæring i bedrift

-Lærlinger har behov for utviklende læretid med god oppfølging, slik at de kan bli dyktige fagarbeidere og engasjerte medarbeidere, sier Vibeke Hammer Madsen i VIRKE 

 Bedrifter som er medlemmer i et opplæringskontor får god hjelp og veiledning, og har et utviklende samarbeid gjennom FOSS 

Hva skal jeg bli?

Hva skal jeg velge?

Hva er

Salg & Service???