TILBAKE TIL MENY

 

 

Y-veien er åpen for Salg og Service

 

 

Y-veien er ikke en del av Nasjonal Transportplan, men en vei inn i høyere utdanning for personer med fagbrev uten å måtte ta et ekstra år for å få generell studiekompetanse.

 

Høgskolen i Hedmark har fått godkjent y-veien til Bachelor i Service Management (søknadsfrist 15. april) og Høgskolen i Harstad har godkjenning for opptak til Bachelor-programmet

Handel, service og logistikk (med oppstart sannsynligvis høsten 2011).

 

Grunnlaget for opptak er fagbrev innen Salg og service.

 

Mer informasjon om studiene:

 

 

 

LINK TIL: Høgskolen i Hedemark

 

Høgskolen i Hedmark:

 

Bachelor i Service Management

 

Som forsøksordning med Y-VEI (yrkesfaglig vei), kan søkere uten generell studiekompetanse - som har fagbrev innen reiselivsfaget, resepsjonssfaget, salgsfaget eller

kontor- og administrasjonsfaget - tas opp til studiet.

 

Se mer her: Høgskolen i Hedemark

 

 

 

LINK TIL: Høgskolen i Harstad

 

 

Høgskolen i Harstad:

 

Retail Management.

 

Hva lærer du?

 

Du får et solid grunnlag innen økonomiske- og administrative basisfag samt bedriftsøkonomiske fag.

 

I tillegg får du sentrale ferdigheter i handel og service, så vel i detalj- som engroshandel. Du skal også

være i stand til å utføre innkjøp, personalbehandling og drift av ulike handels- eller logistikkfunksjoner

på en god og seriøs måte.

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk.

 

 

 

Se mer info.: Høgskolen i Harstad

 

 

 

 

Andre tilbud:

 

http://www.hin Høgskolen i Narvik Datateknikk Y veien

 

http://www.uia Universitetet i Agder Ingeniørfag via Yveien

 

http://www.hiof.no Høyskolen i Østfold Ingeniør, data, Y veien.

 

 

TILBAKE TIL MENY